Activitats

Primeres sessions:

1.Explicació dels objectius, del sistema de treball i d'avaluació de l'assignatura. Acords.
2.Obertura del blog individual
3.Debatre què entenem per habilitats comunicatives i arribar a una definició col·lectiva
4.Investigar en la xarxa qui defeineix aquestes habilitats i com es presenten: què són per a l'estudiant, per al treballador, per al professor de qualsevol nivell, per al cercador de faena, quines necessitats "es creen" en el consumidor (lideratge d'empresa)
5.Quins altres noms poden rebre les habilitats comunicatives i quins subapartats poden tractar (possibles sinònims: lideratge i comunicació, comunicació lingüística i pragmàtica, competències bàsiques, habilitats socials, etc.). Investigar i posar en comú.
6.A grans trets, quines activitats o tècniques es proposen per a desplegar les habilitats comunicatives: teatre, assertivitat, empatia, etc.
7. Investigació sobre els videoblogs i visió de tres. Possibles temes del nostre primer videoblog.
8.Visió del vídeo "Comunicación y oratoria con programación neurolingüística e inteligencia emocional", per Mónica Pérez de las Heras
9.Presentar el llibre de lectura de la primera avaluació i començament de la lectura a classe:
  • Pigmalión (George Bernard Shaw)
10. Elecció del primer projecte en equip a realitzar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada