dimarts, 5 de maig de 2015

Avaluació del curs

 
En la darrera entrada del teu blog fes la memòria d'autoavaluació del curs. Et donem idees:

-Repassa totes les activitats i projectes que hem realitzat, quines aplicacions i programes hem usat.
-Destaca'n dues o tres que t'hagen servit més, on trobes que has aprés a fer coses útils i concretes o t'han servit per millorar les teues habilitats comunicatives i raona-ho.
-Destaca'n les que no t'han servit tant, t'han semblat costoses o poc profitoses, i que no són significatives per a l'assignatura.
-Comenta quina relació guarda l'assignatura amb el treball cooperatiu (companys, professor), amb l'aprenentatge experiencial (learning by doing), l'ús de rúbriques d'avaluació, etc.
-Quin ha sigut el grau d'implicació i interés personal.
-Fes una breu conclusió. Tens alguna proposta per a la programació del curs pròxim?