dissabte, 18 d’abril de 2015

Rúbrica d'avaluació del programa de ràdio

Els dos programes magazine que s'estan programant tenen en compte el compliment d'aquests objectius avaluables en quatre graus d'acompliment: (4), exemplar; (3), acomplit; (2), en desenvolupament; (1), principiant. La rúbrica s'aplica tant a la secció del programa presentada individualment com a la globalitat de l'espai magazine.

1.Saluda i presenta tots els continguts del programa (i de la secció), així com als locutors i els tècnics. Les seccions s'enllacen amb
2.Apareix una sintonia característica del programa a l'inici i el final; cada secció té una sintonia; hi ha jingles (o loops), amb varietat de podcasts (pregravacions breus) que amenitzen la informació de cada secció. Poden haver-hi efectes de so.
3.La informació aportada en cada secció és interessant, breu i novedosa per als destinataris (alumnes de secundària i batxillerat).
4.La secció (o el programa complet) es fa amena i entretinguda amb veus diverses, tocs d'humor o gags, Els espais s'enllacen i es presenten de forma explícita.
5.La fluïdesa lingüística del locutor és bona, amb riquesa expressiva, entonació diversa, emocions (no és monòtona o llegida). La correcció lèxica i gramatical és de nivell estàndard.
Aquesta rúbrica ens serveix d'orientació per a l'elaboració de l'escaleta i les pràctiques orals que hi fem (dues), abans d'emetre el programa definitiu. Amb 13 punts o més, la tasca estaria superada, altrament, caldria repetir-la per tal de millorar-la.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada